Aktuální dění...

25.11.2017 - 26.11.2017 - Mistr prodeje

Čas: od 10 do 18

listopadový termín

Po coleu dobu Vašeho pobytu na tomto trénikovém kurzu poběží podprahové cílení na 2 zásadní témata

1)MISTROVSTVÍ SEBE SAMA 
A PROČ?
Můžete mít k dispozici nejúčinější metody a techniky, pokud ale nejste Vy sami vyladění a nastaveni na úspěch, jejich fungování je většinou minimální.
PROTO
Uvědomování si sebe sama (State management), ZVLÁDÁNÍ, CHÁPÁNÍ a KONTROLA vlastního stavu a nastavení mysli opravdu vede k tomu, JAK ovlivňovat pozitivně a vědomě sám sebe i své okolí a je primární záležitostí k skvělým výsledkům v čemkoliv.

2)MISTROVSTVÍ A HLUBŠÍ CHÁPÁNÍ KOMUNIKACE 
A PROČ?
Možná jste již mnohokrát zažili, že jste říkali určitá slova, slovní spojení a větné vzorce, které by měli fungovat k lepšímu porozumění a vlivu, ALE NEFUNGOVALY. 
PROTOŽE
JE TOTIŽ ZÁSADNÍ KOMUNIKOVAT S KLIENTEM NEJEN VERBÁLNĚ, ALE I NEVERBÁLNĚ A PRIMÁRNĚ KOMUNIKOVAT A OVLIVŇOVAT JEHO PODVĚDOMOU MYSL.

 

Více informací zde

Objednat