Naše kurzy - Master praktikant

Tabulka Obsahu

AUNLP

Kapitola 1

                Smyslová Přesnost

                               Kinestetická (Smysl Dotyku)

                               Auditivní

                               Vizuální

                Skupinové Cvičení

Kapitola 2

                Meta Programy

                Kontemplativní / Akčně-Orientované

                V Čase / Skrz Čas

                Samostatné / Týmový Hráč

                Jednou / Vícekrát

                Všeobecné / Specifické

                Sladěné / Nesladěné

                Interní / Externí

                Směrem K / Pryč Od

Kapitola 3

                Strategie

                Cvičení Meta Programů

                Časová Osa pro Úspěch

                               Základní Časová Osa

                               Shromažďování Informací

                Cvičení Submodalit Lež / Pravda

                Dráha Úspěchu

Kapitola 4

                Osobní Transová Slova

                Kouzelná Slova

                Cvičení

                Kouzelná Slova: Citace

Kapitola 5

                Cvičení Kinestetický Swish

                Cvičení 

                Cvičení

                Raport

Kapitola 6

                Opakování

                               Motivační Metaprogramy

                Logické Úrovně

                Cvičení Logické Úrovně

                Generátor Nového Chování

Kapitola 7

                Slova, kterým se Vyhnout

Kapitola 8

                Vzorec Godiva Čokolády

                Vzorec Swish

                Vzorec Swish Cvičení

                Počítačoví Swish

Kapitola 9

                Vzorec Víc Víc

                Cvičení

                Analogové Značení

                Vložené Příkazy

                Příkazy

                Cvičení Kotvení

                Vzorec Ne

Kapitola 10

                Technika Zip

                Kompulsivní Vypuštění

                Vnořené Smyčky

                Zrychlené Učení

Bonusový Materiál

                Meta Programy

                Submodalitní Rozdíly

                Strategie

                Stavy (vyvolání, kotvení, atd.)

                               Pravidla Nákupního Rozhodování

                               Vyprávění Příběhů

                Jazykové Směry

                Cvičení Systémů Přesvědčení

                Příkazy Vypuštění Času

                Změkčující Fráze

                Vzorec Stop

                Přinucený Výběr

                Auto Pilot k Úspěhu

                Posuvné Kotvy

                Technika Poklesu Dolů

                Uzdravovací Stavy Masterů

                Pohyb Očí

                Cvičení Kladivo

                Vzorec Virginie Satir

                Virginia Satir – Flex

                Slova Vyhnutí se

                Vzorec Povědomí

                Upozornění

                Dočasný Vzorec

¨              Prostorový Vzorec

                Vzorec Příčiny * Efektu

                Meta Model Introdukce

                Jazykové Vzory

Slovník Známých NLP Termínů

NLP Master Praktikant Zkouška (Instrukce)

 

Objednat